Satsa på bra trädgårdsbelysning

Något som kan vara bra att satsa på, det är olika former av belysning för trädgården. Du kan innan du börjar placera ut belysning ta hem en elektriker Skövde för att se till att du har rätt uttag med mera. Uttag för utebelysning har ju andra krav än de som sitter inne. Samma gäller belysningen, som ska ha rätt IP klass samt vara CE märkt.

Inom trädgårdsbelysning finns det ju en hel del att välja på. Det är belysning för att kunna se ute när de är mörkt, belysning för att förlänga kvällarna på uteplatsen samt att det även är bra att ha belysning för att göra hemmet säkrare.

Välja rätt belysning för din trädgård

Du bör satsa på att ha både funktionsbelysning och estetisk belysning. Funktionsbelysningen är den belysning som du är direkt behov av för att kunna orientera dig i din trädgård om kvällarna. Sen är den estetiska belysningen till för att skapa harmoni i din trädgård, den kan exempel belysa något som du vill framhäva i mörkret. En kombination av de båda är att föredra!

Du bör se tíll att belysa alla entréer. Dels för att se att låsa och låsa upp, dels för att hålla obehöriga borta. Ha även bra belysning vid garaget, gärna en med sensor som tänder upp vid rörelse. 

Annat att ljussätta är dina gångar, din husfasad, din uteplats, träden, rabatterna och så vidare. 

 

14 Feb 2022